รถกอล์ฟ

สมาคมฯ มีรถกอล์ฟสำหรับบริการนักกอล์ฟเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักกอล์ฟ ดูแลตรวจสภาพอย่างเป็นอย่างดีพร้อมให้บริการทุกเมื่อ

Golf Car Rental Member Senior Member
(70 Yrs. up)
Before 8 a.m. / After 4 p.m.
Walk-In / Visitor Golf
Member's Guest
9 Holes 200 Baht 100 Baht 300 Baht
18 Holes 400 Baht 200 Baht 600 Baht
3rd 9 Holes 200 Baht - 300 Baht
After 3 p.m. 300 Baht - 300 Baht