อัตราค่าบริการ

สมาคมกรุงเทพกรีฑา

สนามกอล์ฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นหนึ่งเดียวด้วยความงามพื้นที่สีเขียวของธรรมชาติ
ตั้งอยู่เลขที่ 282 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เว็บไซต์ www.krungthepkreetha.co.th
ตารางจองเวลาสนามเล่นกอล์ฟ / สำรองสนามกอล์ฟล่วงหน้า หมายเลขโทรศัพท์  0-2736-0378-9, 0-2736-1662-3 ต่อ 101,102

ค่าบำรุงรักษาสนามกอล์ฟ
(จำนวน9 หลุม/จำนวน18 หลุม)
อัตราสำหรับแขกของสมาชิก
อัตราสำหรับบุคคลทั่วไป / ผู้มาติดต่อ
วันธรรมดา สนามกอล์ฟ จำนวน 18 หลุม
หลุมที่ 3   สนามกอล์ฟ จำนวน 9 หลุม
หลังเวลา 15.00 น.
นักกอล์ฟแต่ละท่านในกลุ่มจำนวน
ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป(สนามกอล์ฟ จำนวน18 หลุม)
1,750 บาท
900 บาท
900 บาท
1,750 บาท
2,500 บาท
1,250 บาท
1,250 บาท
1,750 บาท
วันเสาร์  - วันอาทิตย์
และวันนักขัตฤกษ์
สนามกอล์ฟ จำนวน 18 หลุม
หลุมที่ 3   สนามกอล์ฟ จำนวน 9 หลุม
หลังเวลา 15.00 น.
นักกอล์ฟแต่ละท่านในกลุ่มจำนวน
ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป(สนามกอล์ฟ จำนวน18 หลุม)
2,450 บาท
1,200 บาท
1,200 บาท
2,450 บาท
3,500 บาท
1,750 บาท
1,750 บาท
2,450 บาท
หมายเหตุ  แขกที่มาร่วมเล่นกอล์ฟกับกลุ่มสมาชิกในวันธรรมดา คิดอัตรา 1,250 บาท ต่อท่าน (1 กลุ่มต่อวัน)
              สำหรับวันเสาร์,วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์   คิดอัตรา 1,750 บาท ต่อท่าน (1 กลุ่มต่อวัน)

 

ค่าเช่ารถกอล์ฟ
สมาชิก สมาชิกอาวุโส (อายุเกิน 70ปี)
ก่อน 08.00 น. / หลัง 16.00 น.
บุคลทั่วไป / ผู้มาติดต่อ
แขกของสมาชิก

สนามกอล์ฟ จำนวน 9 หลุม
สนามกอล์ฟ จำนวน 18 หลุม
หลุมที่ 3 สนามกอล์ฟ จำนวน 9 หลุม
หลังเวลา 15.00 น.

200 บาท
400 บาท
200 บาท
400 บาท

100 บาท
200 บาท
   -  บาท
   -  บาท

300 บาท
600 บาท
300 บาท
300 บาท

 

ค่าเช่าอุปกรณ์เล่นกอล์ฟ (ร้านเมอร์รี่แวร์โปรช็อป) ค่าแค๊ดดี้
อุปกรณ์ชุดกอล์ฟ
เก้าอี้สนามกอล์ฟ
รองเท้าสนามกอล์ฟ
ร่มสนามกอล์ฟ
สำหรับสนามกอล์ฟ
จำนวน 18 หลุม
700 บาท
  50 บาท
150 บาท
  50 บาท
ค่าแค๊ดดี้ สนามกอล์ฟจำนวน 18 หลุม
ค่าแค๊ดดี้ หลุมที่ 3สนามกอล์ฟ จำนวน 9 หลุม
ค่าแค๊ดดี้ หลังเวลา 15.00 น.
300 บาท
200 บาท
300 บาท

 

การแข่งขันกอล์ฟ(เฉพาะวันจันทร์เท่านั้น) รอบเช้า เวลา 06.00 น. – 11.00 น. รอบบ่าย 12.30 น. – 18.00 น.
การแข่งขันกอล์ฟครึ่งวัน (นักกอล์ฟจำนวนมากกว่า 200 ท่าน)
การแข่งขันกอล์ฟครึ่งวัน(สำหรับการกุศล)
การแข่งขันกอล์ฟเต็มวัน(นักกอล์ฟจำนวนไม่เกิน 400 ท่าน)
การแข่งขันกอล์ฟเต็มวัน(สำหรับการกุศล)
200,000 บาท
160,000 บาท
300,000 บาท
240,000 บาท

 

ค่าเช่าห้องจัดเลี้ยงงานสังสรรค์
อาคารสโมสร (เอ/บี) : จำนวน 50 ท่าน / ห้อง / สำหรับ 4 ชั่วโมง
อาคารอำนวยการ      : จำนวน 250 ท่าน / ห้อง / สำหรับ 4 ชั่วโมง
1,000 บาท
1,500 บาท

 

การจอง / สำรองล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายต่อกลุ่ม (นักกอล์ฟจำนวน 3 - 5 ท่าน)
วันกีฬา (วันอังคารและวันพฤหัสบดี)
วันธรรมดาแล วันหยุด
100 บาท
150 บาท

 

สำหรับการจองล่วงหน้า / สำรองเวลาสนามออกรอบกอล์ฟ   ติดต่อโทร. 0-2736-0378-9, 0-2736-1662-3 ต่อ 101 หรือ 102

หมายเหตุ ปิดสนามกอล์ฟวันจันทร์เพื่อการซ่อมบำรุงรักษา หรือ การแข่งขัน (ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์)