ฟิตเนส

สำหรับ ผู้ที่ไม่ต้องการออกรอบ สมาคมฯ มีบริการฟิตเนส เพื่อสุขภาพที่ดี
เปิดบริการตั้งแต่ 10.00 – 19.00 น.