หลุม 13 พาร์ 4 H.S. 12

Should play safe also.

• ทีออฟสบายๆวางลูกระยะ 220 ระวังบ่อทรายขวา ระยะ 230 ถ้าไปซ้ายเข้าต้นไม้ที่ระยะ 240
• shot 2 ควรวางหน้ากรีนให้ลูกกระโดดขึ้นกรีน
• ถ้าโยนตกบนกรีนลูกมักจะกระดอนไปด้านหลังเพราะกรีนค่อนข้างแคบ หน้าสูง หลังเต่า
• ด้านหลังกรีนเป็นบ่อทราย
• ดีที่สุดวางลูกหน้ากรีน และหวังชิพ-พัตต์ ทำพาร์

Tee 1 : 363 Yard
Tee 2 : 351 Yard
Tee 3 : 333 Yard
Tee 4 : 314 Yard