หลุม 4 พาร์ 3 H.S. 18

Signature Hole.
Beware of the surrounding beauty  and the wind.

• หลังจากเครียดมาจากหลุม 3 นั่งพักที่ซุ่มน้ำ พักผ่อนชื่นชมภูมิทัศน์อัน สวยงามบริเวณทีออฟ หลุม 4 และ รอบๆกรีน อารมณ์น่าจะดีขึ้น
• หมุดน้ำเงินทีออฟทำใหม่ ระยะ 180 หลา
• หมุดขาว 145 - 155หลา ตีสบายๆ
• ระวังกระแสลมเท่านั้น  
• กรีนกว้างใหญ่ เล็งกลางกรีนออนแน่ๆ
• อย่าลืมวอร์มอัพเพราะนั่งพักมาพอสมควรที่ซุ้ม ต้องเช็ควงสวิงให้ดีก่อนทีออฟ

Tee 1 : 152 Yard
Tee 2 : 141 Yard
Tee 3 : 121 Yard
Tee 4 : 104 Yard