หลุม 6 พาร์ 5 H.S. 13

Look diffiicult but in fact quite easy. Only keep straight over water.

• หลุมนี้ไม่ยาก แต่อยู่บนทีออฟมองไป แฟร์เวย์แคบดูน่ากลัวมากมีต้นไม้ ทั้งซ้ายและขวา ยื่นเข้ามา
• ในแฟร์เวย์มีคูน้ำตลอดแนวทั้งซ้ายและขวา และ ยังมีขวางหน้าอีก 2 ช่วง
• ทีออฟหมุดขาว ควรวางลูกระยะ 220 หลา แต่ให้ตรงกลางแฟร์เวย์อย่าไปกลัวต้องตีข้ามน้ำ
• Shot 2 วางลูกระยะ 150-160 สบายๆ อย่าไปกลัวต้องตีข้ามน้ำเช่นกัน
• เหลือประมาณ 100 หลา ออนกรีนได้ง่ายๆ แต่ระวังบ่อทรายด้านขวา

Tee 1 : 480 Yard
Tee 2 : 462 Yard
Tee 3 : 437 Yard
Tee 4 : 412 Yard