หลุม 8 พาร์ 3 H.S. 9

A difficult par3. Play as normal and depend on luck!

• หลุมนี้ความยากอยู่ที่ ต้องตีข้ามน้ำและข้ามทราย ตกหยุดบนกรีน ระยะ 170 หลา
• หาเหล็กตีตกหยุดยากมาก
• ควรวางลูกหน้ากรีนตรงกลางระหว่างบ่อทราย ซ้าย-ขวา แล้วชิพให้แม่นยำเข้าหาธง
• สำคัญที่สุด วางแผนตีไม่ให้ตกน้ำ ไม่ให้ตกทราย เท่านั้น
• อย่าหวังเบอร์ดี้ ได้พาร์ก็ดีแล้ว

Tee 1 : 185 Yard
Tee 2 : 174 Yard
Tee 3 : 150 Yard
Tee 4 : 138 Yard