อาคารอำนวยการ

 

อาคารสโมสร

ห้องKaraoke

จองเวลาออกรอบเล่นกอล์ฟ

เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 05.00- 18.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 02-736-0378-9, 02-736-1662-3 ต่อ 101 - 102

พนักงานต้อนรับ

 

การจำหน่ายบัตร

เปิดให้ บริการ ตั้งแต่เวลา 05.00- 18.00 น.
หมายเลขโทรศัพท์ 02-736-0378-9, 02-736-1662-3 ต่อ 101 - 102

ค่าบำรุงรักษาสนามกอล์ฟ (กรีนฟีส์)
ค่าเช่ารถกอล์ฟ
ค่าแคดดี้ 

การติดต่อ

ขอเช่าสนามแข่งขันกอล์ฟ (วันจันทร์)
ขอเช่าห้องจัดเลี้ยง ห้องโถงใหญ่ อาคารอำนวยการ
และ ห้องจัดเลี้่ยง A-B อาคาร สโมสร