การแข่งขันกอล์ฟสมาชิกสามัญ ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์
เพื่อสมานสามัคคีระหว่างสมาชิกสามัญของสมาคมฯ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าแข่งขัน
เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมกรุงเทพกรีฑาเท่านั้น

ระเบียบการแข่งขัน
- ผู้เข้าแข่งขันจำนวนไม่เกิน 200 คน
- เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้
- ปิดรับสมัคร 
- ผู้สมัครแจ้งชื่อผู้แข่งขันร่วมกลุ่มของตนได้ในใบสมัครกลุ่มละ 5 คน
- ผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้รถกอล์ฟได้ (แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้รถกอล์ฟของสนาม)

แต้มต่อ / แฮนดิแคป
แต้ม ต่อที่ใช้ในการแข่งขันสูงสุดไม่เกิน 24 จะต้องเป็นแต้มต่อที่รับรองโดยสมาคมฯ หรือแต้มต่อของสมาคมอื่นๆ ที่สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยรับรองเท่านั้น

กฏการแข่งขัน
ใช้กฎกอล์ฟที่รับรองโดย THE ROYAL ANCIENT GOLF CLUB OF ST. ANDREWS, U.S.G.A. และ LOCAL RULES ของสมาคมกรุงเทพกรีฑา

ประเภทการแข่งขัน
1. ประเภทบุคคลทั่วไป แบ่งเป็น 3 FLIGHT
ทีออฟ : หมุดสีน้ำเงิน
FLIGHT A แต้มต่อ 0-9
FLIGHT B แต้มต่อ 10-18
FLIGHT C แต้มต่อ 19-24

2. อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี แบ่งเป็น 2 FLIGHT
ทีออฟ : หมุดสีขาว
FLIGHT A แต้มต่อ 0-18
FLIGHT B แต้มต่อ 19-24

3. ตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป แบ่งเป็น 2 FLIGHT
ทีออฟ : หมุดสีเหลือง
FLIGHT A แต้มต่อ 0-18
FLIGHT B แต้มต่อ 19-24

4. ประเภทสุภาพสตรี แบ่งเป็น 2 FLIGHT
ทีออฟ : หมุดสีแดง
FLIGHT A แต้มต่อ 0-18
FLIGHT B แต้มต่อ 19-24

กำหนดการแข่งขัน
วันเสาร์ที่
วันอาทิตย์ที่
- SHOT GUN START
- รอบเช้าเวลา 06.30 น.
- รอบบ่ายเวลา 12.30 น.

- แข่งขันแบบ STROKE PLAY 18 หลุม
จำนวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละรอบไม่เกิน 200 คน

การตัดสิน
- สำหรับถ้วย THE CLUB CHAMPION และ ถ้วย THE LADY CHAMPION หากเสมอกันให้นับคะแนน 9 หลุมหลังก่อน หากยังเสมอกันอยู่ให้นับย้อนหลังจากหลุม 18 จนกว่าจะได้ผู้ชนะ
- กรณีเสมอกันสำหรับ LOW GROSS ให้ผู้ถือแต้มต่อมากกว่าเป็นผู้ชนะ
- กรณีเสมอกันสำหรับ LOW NET ให้ผู้ถือแต้มต่อน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ
- กรณีมีผู้ละเมิดกฎการแข่งขัน ผู้แข่งขันผู้นั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาผลการแข่งขัน
- กรณีมีการคัดค้านผลการแข่งขันต้องแจ้งกรรมการควบคุมกฎและกติกาภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากการแข่งขันแต่ละรอบสิ้นสุดลง
- การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลในการแข่งขัน
- รางวัลชนะเลิศ LOW GROSS ประเภทละ 1 รางวัล
- รางวัลชนะเลิศ LOW NET สำหรับทุกประเภท
- รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองฯอันดับ 1 และ รางวัลรองฯอันดับ 2
- รางวัล HOLE IN ONE ทุกหลุมพาร์ 3 (ในกรณีที่ตี HOLE IN ONE ได้มากกว่า 1 ท่าน ให้แบ่งรางวัลละเท่าๆ กัน)
- รางวัลตีไกล ใกล้เส้น กลางแฟร์เวย์ หลุมพาร์ 5 หลุม 2, และหลุม 11
- รางวันตีใกล้ธงและรางวัล ตีเข้าวง (รูเล็ต) บนกรีน หลุมพาร์ 3 ทุกหลุม

เงื่อนไขในการรับรางวัล
- ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัล LOW GROSS แล้วไม่มีสิทธิ รับรางวัลประจำ FLIGHT อีก

พิธีมอบรางวัล

ในงานสังสรรค์รับประทานอาหารค่ำ เวลา 17.30 น. - 22.00 น. ณ. ห้องโถงใหญ่อาคาร 1

สมัครแข่งขัน และติดต่อสอบถามได้ที่
- ฝ่ายบริการ อาคาร 1 ชั้น 2 โทร. 02-736-1662-3, ต่อ 107
- เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร โทร. 02-1736-1662-3 ต่อ 101-102