หลุม 1 พาร์ 4 H.S. 15

View More...

หลุม 2 พาร์ 5 H.S. 11

View More...

หลุม 3 พาร์ 4 H.S. 8

View More...

หลุม 4 พาร์ 3 H.S. 18

View More...

หลุม 5 พาร์ 4 H.S. 2

View More...

หลุม 6 พาร์ 5 H.S. 13

View More...

หลุม 7 พาร์ 4 H.S. 5

View More...

หลุม 8 พาร์ 3 H.S. 9

View More...

หลุม 9 พาร์ 4 H.S. 7

View More...

หลุม 10 พาร์ 4 H.S. 16

View More...

หลุม 11 พาร์ 5 H.S.17

View More...

หลุม 12 พาร์ 4 H.S. 3

View More...

หลุม 13 พาร์ 4 H.S. 12

View More...

หลุม 14 พาร์ 3 H.S. 1

View More...

หลุม 15 พาร์ 5 H.S. 10

View More...

หลุม 16 พาร์ 3 H.S. 14

View More...

หลุม 17 พาร์ 4 H.S. 6

View More...

หลุม 18 พาร์ 4 H.S. 4

View More...