หลุม 1 พาร์ 4 H.S. 15

Warm up  and  easy swing.

• แฟร์เวย์ Dogleg  ซ้าย
• T-Off จากหมุดขาว ควรตีวางลูกระยะปลอดภัย 200 หลา ตกกลางโค้งแฟร์เวย์
• ถ้าตี Slide / Fade จะตกบ่อทรายขวา
• ถ้าตี Hook  ซ้ายเข้าต้นไม้ตกน้ำ
• Shot 2 ขึ้นกรีนระวังทรายซ้าย

Tee 1 : 377 Yard
Tee 2 : 352 Yard
Tee 3 : 328 Yard
Tee 4 : 302 Yard