หลุม 14 พาร์ 3 H.S. 1

Longest, most difficult par 3.

• ตี 1 ออนยากมาก เพราะต้องแครี่ระยะ 220 หลา
• ระวังด้านหน้าขวาของกรีน มีบ่อทราย ตกกันเป็นประจำ
• ดีที่สุด ตีวางหน้ากรีนระยะ 190-200 หลา แล้ว ชิพ-พัตต์ ทำพาร์

Tee 1 : 238 Yard
Tee 2 : 221 Yard
Tee 3 : 193 Yard
Tee 4 : 181 Yard