หลุม 15 พาร์ 5 H.S. 10

Easy par.

• ทีออฟสบายๆ ให้ข้ามน้ำ
• วางลูกระยะ 200-210 หลาก็พอ
• shot 2 ตีวางสบายๆ ที่ระยะ 180-200 หลา
• shot 3 เหลือระยะ 110 หลา ต้องกล้าๆหน่อย โยนให้ตกหยุดบนกรีนน่าจะทำพาร์ได้สบายๆ เบอร์ดี้ก็ได้ไม่ยากนัก
• ระวังบ่อทรายด้านหน้าขวาของกรีน บ่อลึกมีขอบชันมาก ขึ้นยาก

Tee 1 : 503 Yard
Tee 2 : 488 Yard
Tee 3 : 474 Yard
Tee 4 : 461 Yard
Tee 5 : 417 Yard