หลุม 2 พาร์ 5 H.S. 11

Full swing but must straight

• แฟร์เวย์ตรงแต่แคบ ด้านขวามีคูน้ำตลอด
• จากหมุดขาวควรตีวาง ลูกระยะ ปลอดภัย 220 หลา กลางแฟร์เวย์
• ระวังบ่อทรายและน้ำ ด้านขวา
• Shot 2 ควรตีวางลูกด้านขวาของแฟร์เวย์ระยะปลอดภัย 170-180 หลา
• เหลือ Shot ขึ้นกรีน 120-130 หลา ต้องโยนโด่งให้ข้ามทราย และตกหยุด  
• ด้านหลังกรีนเป็นทางรถวิ่ง  และคูน้ำ

Tee 1 : 549 Yard
Tee 2 : 519 Yard
Tee 3 : 488 Yard
Tee 4 : 443 Yard