หลุม 3 พาร์ 4 H.S. 8

Skill in chipping and putting is required.

• แฟร์เวย์แคบ Dogleg ซ้ายเล็กน้อยถูกบีบด้วยต้นไม้ด้านขวา
• จากหมุดขาว ควรตีวางลูกกลางแฟร์เวย์ ระยะ 190 หลา ห้าม Hook ซ้ายเพราะมีบ่อทราย และต้นไม้บังกรีน T-Off full  swing โด่ง / ข้ามกลุ่มต้นไม้ด้านขวาวางลูกระยะ 220-230 หลา ซึ่งจะเหลือระยะ Shot 2 ขึ้นกรีน 110-120 หลาดีที่สุด
• เขึ้นกรีนหลุมนี้ต้องตกหยุดให้ใช้เหล็กสั้น เพราะกรีนแคบและแข็ง ถ้าใช้เหล็กกลาง 7-8 จะกระดอนตกหลังกรีน
• โยนลูกขึ้นกรีนอันตรายควรวาง Shot 2 หน้ากรีน แล้วชิพ-พัตต์ ทำพาร์

Tee 1 : 360 Yard
Tee 2 : 334 Yard
Tee 3 : 324 Yard
Tee 4 : 300 Yard